Regulamin warsztatów

Strona główna > Regulamin warsztatów

Regulamin uczestnictwa w warsztatach

Regulamin uczestnictwa w warsztatach który uczestnik musi zaakceptować przed wykupieniem miejsca:
 • Uczestnik akceptuje regulamin przed przystąpieniem do warsztatów.
 • Żeby zapisać się na listę uczestników należy dokonać wpłaty zadatku. Kwota zostanie podana w korespondencji. W razie rezygnacji zwrot zadatku możliwy jest w dwóch przypadkach:
  • Jeśli wydarzenie zostanie odwołane przez organizatora
  • Jeśli uczestnik wskaże inna osbę na swoje miejsce
 • Uczestnik może brać udział w warsztatach tylko po uregulowaniu płatności. O terminie dokonania wpłaty całości należności uczestnik zostanie poinformowany przez organizatora.
 • Organizator zapewnia przebieg warsztatów wg podanego na początku planu. Drobne zmiany są dopuszczalne na życzenie przeważającej części uczestników, bądź spowodowane nieprzewidywalnymi sytuacjami.
 • Otrzymane na warsztatach materiały dydaktyczne (np. wydruki, pliki RAW) służą wyłącznie celom dydaktycznym, nie mogą być przekazywane, sprzedawane bądź udostępniane osobom trzecim. Dotyczy to całych obrazów oraz ich fragmentów.
 • Zdjęcia zrobione podczas warsztatów mogą być używane w mediach społecznościowych po otrzymaniu zgody modeli oraz powinny być opisane, że powstały przy okazji warsztatów prowadzonych przez Iwonę Podlasińska.
 • Zdjęcia które powstały w czasie warsztatów nie mogą być wykorzystywane komercyjnie.
 • Zdjęcia wykonane podczas warsztatów nie mogą być przesyłane na konkursy fotograficzne.
 • Każdy uczestnik zobowiązuje się do przekazania przynajmniej jednego zdjęcia każdego modela w maksymalnej rozdzielczości jako podziękowanie dla modeli i ich rodziców. Informacja o tym gdzie należy przesłać pliki zostanie podana w mailu podsumowującym warsztaty, po ich zakończeniu.
 • Organizator nie odpowiada za uszkodzenia sprzętu uczestników ani za inne rzeczy uczestników. Uczestnik sam dba o bezpieczeństwo swojego sprzętu.
 • Organizator nie odpowiada za uszczerbki na zdrowiu uczestników powstałe w czasie trwania warsztatów. Uczestnik sam zadba o własne bezpieczeństwo. Jeśli uczestnik nie jest w stanie wziąć udziału w zajęciach z powodów zdrowotnych jest zobowiązany poinformować o tym organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentacji wydarzenia i wykorzystania powstałych zdjęć do promocji innych wydarzeń.
 • Uczestnik ma obowiązek pozostawić po sobie porządek. Miejsce gdzie przebiegała sesja powinno być pozostawione w takim stanie jak było zastane.
 • Organizator nie odpowiada za szkody które mogą wyrządzić uczestnicy podczas trwania warsztatów- dotyczy to czasu przeznaczonego na warsztaty oraz noclegów.
 • Podczas zajęć obowiązuje zakaz spożywania alkoholu