Fotografować zaczęła podczas urlopu macierzyńskiego. Teraz od jej prac ciężko oderwać wzrok