Niel, Belgia

11,12 czerwiec 2019

Niel, Belgia

13,14 czerwiec 2019

Budakeszi, Węgry

20,21 lipiec 2019

Linneryd, Szwecja

styczeń 2019

Londyn, UK

23, 24 październik 2019

London, UK

25,26 października 2019

Houston, Teksas, USA

7,8 październik 2019