Children and family

Start > Children and family

MAGIC PHOTOS OF CHILDREN

Oferta sesji

Currently, I mainly run workshops. However, if you are interested in an individual photo session of your child, please contact me.

Photos sessions are available in Kielce, Poland or in connection to my workshops in Europe in the USA. Information on dates and prices will be agreed by email.

CHILDREN AS MODELS DUGINR MY PHOTOGRAPHY WORKSHOPS

If you think your child is suitable for this type of class, you can submit it as a model for the workshop.

The participation of a child in the workshops is free, and the pictures that will be created will be a souvenir for life.

Before completing the form, please read the rules.

  1. Modele zobowiązują się przybyć na sesję w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora warsztatów.
  2. Modele stawiają się w miejscu sesji z niezbędną garderobą ustaloną w czasie komunikacji z Organizatorem warsztatów.
  3. W przypadku, gdy modele nie będą mogli pojawić się w umówionym miejscu o umówionym czasie, zobowiązują się jak najszybciej powiadomić o tym Organizatora.
  4. W przypadku odwołania sesji przez Organizatora, modele zostaną powiadomieni na minimum 24 godziny przed sesją.
  5. W zamian za poświęcony czas modele otrzymają od Iwony Podlasińskiej wyedytowane zdjęcia w formie elektronicznej. Modele otrzymają od 1 do 10 zdjęć. Liczba zdjęć będzie uzależniona od pracy Modela w czasie warsztatów. Zdjęcia zostaną przesłane drogą elektroniczną najpóźniej 3 miesiące po warsztatach.
  6. Udział w sesji jest darmowy. Oznacza to, że Modele nie płacą za wzięcie udziału w sesji oraz Organizator nie płaci Modelom za pozowanie.
  7. Rodzice Modeli zobowiązują się podpisać zgodę na udostępnienie wizerunku Modela. Odpowiedni formularz zostaje przesłany przed sesją. Rodzice Modeli dostarczają podpisany formularz na sesję.