Portlaoise, Irladnia

18,19 czerwiec 2019

Reykjavik, Iceland

24,25 kwietnia 2019

Złodziejewo, Poland

2,3 sierpnia 2019

Zurich, Switzerland

15,16 września 2019