Regulamin udziału w warsztatach:

 1. Uczestnik akceptuje regulamin przed przystąpieniem do warsztatów.
 1. Żeby zapisać się na listę uczestników należy dokonać wpłaty zadatku. Kwota zostanie podana w korespondencji. W razie rezygnacji zwrot zadatku możliwy jest w dwóch przypadkach:
 • Jeśli wydarzenie zostanie odwołane przez organizatora
 • Jeśli uczestnik wskaże inna osbę na swoje miejsce
 1. Uczestnik może brać udział w warsztatach tylko po uregulowaniu płatności. O terminie dokonania wpłaty całości należności uczestnik zostanie poinformowany przez organizatora.
 2. Organizator zapewnia przebieg warsztatów wg podanego na początku planu. Drobne zmiany są dopuszczalne na życzenie przeważającej części uczestników, bądź spowodowane nieprzewidywalnymi sytuacjami.
 1. Otrzymane na warsztatach materiały dydaktyczne (np. wydruki, pliki RAW) służą wyłącznie celom dydaktycznym, nie mogą być przekazywane, sprzedawane bądź udostępniane osobom trzecim. Dotyczy to całych obrazów oraz ich fragmentów.
 1. Zdjęcia zrobione podczas warsztatów mogą być używane w mediach społecznościowych po otrzymaniu zgody modeli oraz powinny być opisane, że powstały przy okazji warsztatów prowadzonych przez Iwonę Podlasińska.
 1. Zdjęcia które powstały w czasie warsztatów nie mogą być wykorzystywane komercyjnie.
 1. Zdjęcia wykonane podczas warsztatów nie mogą być przesyłane na konkursy fotograficzne.
 1. Każdy uczestnik zobowiązuje się do przekazania przynajmniej jednego zdjęcia każdego modela w maksymalnej rozdzielczości jako podziękowanie dla modeli i ich rodziców. Informacja o tym gdzie należy przesłać pliki zostanie podana w mailu podsumowującym warsztaty, po ich zakończeniu.
 1. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia sprzętu uczestników ani za inne rzeczy uczestników. Uczestnik sam dba o bezpieczeństwo swojego sprzętu.
 1. Organizator nie odpowiada za uszczerbki na zdrowiu uczestników powstałe w czasie trwania warsztatów. Uczestnik sam zadba o własne bezpieczeństwo. Jeśli uczestnik nie jest w stanie wziąć udziału w zajęciach z powodów zdrowotnych jest zobowiązany poinformować o tym organizatora.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentacji wydarzenia i wykorzystania powstałych zdjęć do promocji innych wydarzeń.
 1. Uczestnik ma obowiązek pozostawić po sobie porządek. Miejsce gdzie przebiegała sesja powinno być pozostawione w takim stanie jak było zastane.
 1. Organizator nie odpowiada za szkody które mogą wyrządzić uczestnicy podczas trwania warsztatów- dotyczy to czasu przeznaczonego na warsztaty oraz noclegów.
 1. Podczas zajęć obowiązuje zakaz spożywania alkoholu